Компютърна поддръжка и сервиз за компютри

Архивиране и запазване на информация

Защо да правим архив на важната информация?

  • Всеки един носител на информцаия рано или късно се поврежда.
  • Загубата на информация може сериозно да разклати финансите и репутацията на Вашата фирма
  • 60% от фирмите, които губят информация до 2 години са ИЗВЪН бизнеса!

Основни причини за загубата на информация

На база на нашия дългогодишен опит „ЛИП Трейд“ ООД има изградена и добре работеща система по организирането и запазването на периодичен архив на важната информация на нашите клиенти. Спрямо възможностите и желанието на клиента могат да бъдат предложени всякакви варианти и стратегии за архив и защита на информацията.

Запитване за IT и компютърна поддръжка

Изпрати запитване
WordPress Themes