....

Архивиране и запазване на информация

Защо да правим архив на важната информация?

Всеки работещ бизнес се сблъсква с проблема за съхраняването на данни. Често се губи информация поради човешка грешка, проблем с техниката и вируси. За да избегнете тези загуби ние от ЛИП Трейд сме създали решение за съхранение и архивиране на Вашата информация, за да Ви осигурим достатъчно пространство за разразстващия се обем на данни.

А ето какво се случва, когато във фирмата ни липсва архивиране:

  • Всеки един носител на информация рано или късно се поврежда. Това води до загуба на време и ресурси за възстановяване на загубеното или повторното му изпълнение.

  • Загубата на информация може сериозно да разклати освен финансите и репутацията на Вашата фирма. Доверието на клиентите трудно може да бъде възстановено. Не допускайте това да се случи. Оставете архива на нас!

  • 60% от фирмите, които губят информация до 2 години са ИЗВЪН бизнеса. Не бъдете част от тази статистика!

Архивиране на информацията

На база на нашия дългогодишен опит „ЛИП Трейд“ ООД има изградена и добре работеща система по организирането и запазването на периодичен архив на важната информация на нашите клиенти. Спрямо възможностите и желанието на клиента могат да бъдат предложени всякакви варианти и стратегии за архив и защита на информацията.

Сервизна заявка