БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми господа ,

искам да  изкажа своята  благодарност към Вашият служител

Кристиян Налбантов, за проявения  от него висок професионализъм , етичност в отношенията

към мен , като ваш потребител, отстранявайки   бързо и компетентно възникналият проблем.

Пожелавам му все така отговорно и с професионализъм да продължи работата си !

Благодаря и се надявам , вие като негови ръководители да вземете предвид високият му професионализъм!

 

С уважение

Юлия Ангелова -секретар на МКБППМН, район „Слатина“