Изграждане на системи за видеонаблюдение

От 2009 г. ние консултираме, доставяме, изграждаме, настройваме системи за видеонаблюдение. Имаме изпълнени обекти и сключени договори за поддръжка в много наши големи чужди/местни корпоративни клиенти, училища, общински институции и хотели!

Сервизна заявка