....

Изграждане на системи за видеонаблюдение

Предлагани от „ЛИП Трейд“ ООД системи за видеонаблюдение

От 2009 г. ние консултираме, доставяме, изграждаме, настройваме системи за видеонаблюдение. Имаме изпълнени обекти и сключени договори за компютърна поддръжка в много наши големи чужди/местни корпоративни клиенти, училища, общински институции и хотели!

Изграждането на система за видеонаблюдение изисква предварителна консултация и планиране на желаните резултати.

Доверете се на професионалисти за защита и сигурност за вашия бизнес!

Интегрирани системи изградени с:

заяви оглед и консултация