Изграждане на LAN

За предоставяне на висококачествена компютърна услуга в „ЛИП Трейд“ ООД работят специалисти по компютърните мрежи и настройки на мрежово оборудване. Всекиднвено изграждаме и поддържаме слаботокови компютърни мрежи, аранжираме комуникационни шкафове, правим препоръки и анализ за оптимиизране на работата на кабелните или безжични мрежи. „ЛИП Трейд“ ООД е правила структурно окабеляване и е участвала в много проекти като под изпълнител. Имаме изпълнени обекти и сключени договори за поддръжка в много наши големи чужди/местни корпоративни клиенти, училища, общински институции и хотели!

Сервизна заявка