....

Изграждане на LAN

Изграждане на висококачествени LAN мрежи

За предоставяне на висококачествена компютърна услуга в „ЛИП Трейд“ ООД работят специалисти по компютърните мрежи и настройки на мрежово оборудване. Всекидневно ние се занимаваме с изграждане на lan и поддържане на слаботокови компютърни мрежи, аранжираме комуникационни шкафове, правим препоръки и анализ за оптимизиране на работата на кабелните или безжични мрежи. 

„ЛИП Трейд“ ООД работи с  Cisco, Mikrotik, TP Link, Ubiquiti, които се внасят в България.

„ЛИП Трейд“ ООД е правила структурно окабеляване и е участвала в много проекти като подизпълнител. Имаме изпълнени обекти и сключени договори за поддръжка в много наши големи чужди/местни корпоративни клиенти, училища, общински институции и хотели!

Сервизна заявка