....
images_Novini_liptrade_logo2

На 01.12.2020 г. ЛИП Трейд ООД стартира изработката на интернет страница на „Керът“ ООД

Проектът се осъществява по условията на процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ и е на стойност 5000.00лв, от които 100% са безвъзмездна финансова помощ, предоставени от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия чрез ОПИК към Министерство на икономиката.
Срокът на изпълнение на проекта е 30 работни дни. Специфичната цел е насочена към насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране на цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса и повишаване на конкурентоспособността.
Проектът включва:
-добавяне на функционалности за целите на електронен магазин, които да включват система за разплащане „Борика“;
-определяне на права на потребители с предварително дефинирана процентна отстъпка;
-постъпково приключване на поръчката;
-система за издаване на фактури към Наредба 18;
-създаване на секция с партньори;
-добавяне на лого на програмата по ваучерната схема в секцията с партньори;
-добавяне на функционалност за групиране на продукти, които да се продават на една цена;
-интеграция с тема за мейл бюлетин – mailchimp;
-добавяне на приложение за възможност за SEO оптимизация;
-интеграция със социални мрежи: Facebook, Instagram;

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »