....
lip_trade

На 10.12.2020 г. ЛИП Трейд ООД стартира доразработка и оптимизация на интернет страница на „Ню вижън интернешънъл“ ЕООД

Проектът се осъществява по условията на процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ и е на стойност 5000.00лв, от които 100% са безвъзмездна финансова помощ, предоставени от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия чрез ОПИК към Министерство на икономиката.
Срокът на изпълнение на проекта е 30 работни дни. Специфичната цел е насочена към насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране на цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса и повишаване на конкурентоспособността.
Проектът включва:
– Добавяне на продукти, снимки и описания в сайта
– Създаване на страници с различни категории продукти
– Подобряване и оптимизиране на дизайна на сайта
– Оптимизация на сайта за търсещи машини
– Създаване на страница “Project”
– Създаване и интеграция на Facebook Pixel, с цел онлайн реклама
– Интеграция на сайта с Google Shopping и свързване на продуктите за по-добра видимост в Google
– Интеграция на чат бот с месинджър на фейсбук
– Интеграция на маркетингов инструмент за обогатяване на базата данни – игра за намаления.

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »