....
lip_trade

На 10.12.2020 г. ЛИП Трейд ООД стартира изработката на интернет страница на С-Кънект ЕООД

Проектът се осъществява по условията на процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ и е на стойност 5000.00лв, от които 100% са безвъзмездна финансова помощ, предоставени от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия чрез ОПИК към Министерство на икономиката.
Срокът на изпълнение на проекта е 30 работни дни. Специфичната цел е насочена към насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране на цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса и повишаване на конкурентоспособността.
Проектът включва:
-Начало – начална страница на уеб сайта с обща информация за сайта.
-За нас –описание на дейността на компанията, подменю: Дейност и партньори
-Продукти – описание на продукт/услуги на компанията;
-Проект –описание на проекта, по който е финансирано създаването на интернет страницата.
-Новини – страницата ще позволява качването на текст със снимка;
-Контакти – ще съдържа контактна форма за запитвания. Запитванията ще пристигат на електронна поща.
-Интеграция със социални мрежи на уеб сайта с facebook и youtube.
-Създаване на политика на поверителност в уеб сайта.
-Обезпечаване на дизайна на сайта
-Дизайн на начална и допълнителните страници на сайта;
-Дизайн на лого на сайта. Дизайнерско оформление на снимки и материали ;
-Редакторско оформление на текстовата част на страницата.

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »