....
logo-bg-center-no-back

На 29.10.2020 г. ЛИП Трейд ООД стартира изработката на интернет страница на „Мебелен Свят“ ООД

Проектът се осъществява по условията на процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ и е на стойност 5000.00лв, от които 100% са безвъзмездна финансова помощ, предоставени от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия чрез ОПИК към Министерство на икономиката.
Срокът на изпълнение на проекта е 30 работни дни. Специфичната цел е насочена към насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране на цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса и повишаване на конкурентоспособността.
Проектът включва:
– Продуктов каталог – продукти на компанията и тяхна спецификация.
– Проект – описание на проекта, по който е финансирано създаването на интернет страницата.
– Изработване на лого и дизайн на сайта и неговата реализация.
– Допълване с актуална информация – текст и графични изображения;
– Основни страници: Проекти на фирми; Индивидуални проекти; Услуги; Партньори; Блог; За нас; Контакти; Политика и условия за ползване; Лични данни.
Функционалности на сайта:
– Функционалност за контактна форма.
– Възможност за споделяне на продукти и страници в социални мрежи.

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »