Презeнтационна техника, наеми и продажби

„ЛИП Трейд“ ООД разполага с голям склад собствена презентационна, озвучителна, осветителна и компютърна техника, която дава под наем за организиране на Вашето изложение или корпоративно събитие.

Подробности и цени може да намерите:

Сервизна заявка