....
images_Novini_2016_DataBackup

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОБЪР АРХИВ (BACKUP) НА ИНФОРМАЦИЯТА

Според последни проучвания около 54% от отделните индивиди са губили информация поради някаква причина. Това проучване е правено от един от гигантите в облачните услуги Backblaze.  Засегнало е само крайни потребители, ако включим към него бизнеса, то обема от загубените файлове може да стане зашеметяващ. Ето защо добрия архив е от първостепенно значение. А добър и сигурен архив се прави след добре организирана и обмислена работа.

Ще си позволим да ви дадем няколко препоръки и стратегии ползвани от най-добрите експерти в IT бранша. Тези методи и препоръки са се наложили и избистрили в течение на годините и успоредно с развитието на технологиите.

МЕТОД НА АРХИВ

За да направите архив на информацията, то първо трябва да изберете метод. Ще изброим няколко от най-често срешаните методи за backup.

  1. Mirror backup (огледален архив)

При този метод се създава огледално копие на основната информация от един диск на друг. Когато един файл се запише на основния диск, то той автоматично се записва и на другия диск. Когато даден файл се изтрие, той се изтрива и от огледалния диск.

Предимства: бърз backup, бързо възстановяване

Недостатъци: огромен риск от загуба на информация

  1. Full Backup (пълен архив)

Записва цялата информация на цялата система. Честите пълни архиви водят до лесно възстановяване на информацията.

Предимства: бързо и надеждно възстановояване на информацията

Недосатъци: бавен архив, изисква много място

  1. Incremental Backup (частичен архив)

Записва само промените от последния частичен архив, който е направила системата. Спестява време и място. Гарантира, че архива е последна версия. Например пълен архив се прави веднъж седмично, да кажем в неделя. В понеделник се записва архив само на нещата, които са променени или добавени в понеделник. Във вторник архив се прави само на нещата, които са добавени или променени във вторник, за сряда също само за сряда и тн.

Предимства: Бърз архив. Не изисква много място.

Недостатъци: Бавно възстановвяване. Риск от загуба на информация. За да възстанови софтуера архива, той се нуждае от всички повторения, които е направил, когато се прави архива. Ако някое от тези повторения липсва или е увредено, то възстановяването е много трудно дори невъзможно. Отделно за софтуера, с който се прави този архив ще му трябва време докато възстанови архива в работещ вариант.

  1. Differential Backup (диферинциран архив)

Записва само промените на системата от последния пълен архив. Например пълен архив е направен в неделя. В понеделник архив се прави само на нещата, които са променени или добавени в понеделник. Във вторник се прави архив на нещата, които са добавени или промени от неделя. И тн.

Предимства: Бърз архив. Изисква по-малко място в сравнение с пълния архив.

Недостатъци: По-бавно възстановяване. Мястото също може да набъбне, ако пълният архив се прави по-рядко. Тогава ежедневните копия на този архив може да увеличат обема си. Възстановяването е бавно, защото прилича на процеса на възстановяване като при частичния архив.

Какво препоръчваме? За сигурен архив трябва да ползвате комбинация от пълен архив на определен период от време и всекидневен частичен или деференциран архив.

МЯСТО НА АРХИВ

След като веднъж сте създали архив изниква следващия въпрос къде да го сложим. Всяко място си има предимства и недостатъци. Описани вече тук по-подробно. Сега ще изброим част от тях набързо:

  1. Външни дискове:

Преносими и обикновено по-евтини.

Широкоразпространени

  1. Облачна услуга

Сигурна услуга за съхранение на вашия архив, която е извън вашия дом или офис.

Файловете остават на сигурно място и са достижими по всяко време

Удобна е особено за големи организации и бизнеси

  1. NAS устройства (Network Attached Storage)

Достъпно е отвскяъде във вашата мрежа.

Какво препоръчваме? Никое от тези средства отделно не е идеално. Ето защо препоръчваме комбинация от тях или както я наричат IT експертите – Стратегията 3-2-1

 

СТРАТЕГИЯ 3-2-1

 

Стратегията 3-2-1 значи, че вие трябва да направите поне 3 копия на вашия архив. Едно работно и 2 резервни.

2 от тези копия трябва да ги запишете на поне 2 различни носителя при вас (на външен диск, NAS, DVD, USB флашка и др)

1 от тези копия да запишете на място извън вашия дом, офис. Това място може да бъде нает сървър в дата център или някаква облачна услуга.

При повреда на вашия компютър, то вие ще имате достъп до файловете от вашия външен диск сравнително бързо. Защото трябва да има 1 копие в облака? Това е важен компонент от стратегиета 3-2-1. Придава й завършен вид. Архивираните копия у вас, вашия офис не са защитени при някое голямо бедствие като пожар, наводнение или кражба независимо колко често и редовно правите аврхив. Ето защо едно копие от вашия архив винаги трбява да бъде извън вашия дом или офис. Или offsite. Най-удобна е някоя от облачна услуга или наемането на сървър в дата център (колокация).

Идеална ли е Страттегията 3-2-1?

В IT сферата няма идеални неща, но тази стратегия е едно добро начало за добър и сигурен архив. През 2012 г. дори правителството на САЩ я препоръчва като задължително средство на  своите служители за архивиране на своята информация.

НАПРАВЕТЕ ЕФЕКТИВЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АРХИВ

Ако вашия компютър или сървър се повреди поради някаква причина, то всяка изминала минута в бездействие струва пари. Ето защо трябва да сте предварително подготвени, когато се случи в случай на бедствие или проблем. Трябва да имате план за действие. Той може да варира в организационно отношение от много неща. Но в общи линии трябва да отговаря на следните въпроси:

        Кой трябва да се заеме с възстанояването на информацията при проблем?

        Може ли лесно да се възстановят големи масиви данни от облака?

        Може ли да  възстановите някоя система на различна хардуерна конфигурация?

        Когато възсатновите някоя система или сървър, то има ли неща, които трябва да се донастройват ръчно?

        Може ли да се възстановят множество системи едновременно?

        Какво се случва, ако лаптоп на служител се счупи докато е в командировка?

        Може ли да се възстановят сървъри на друго място?

Както се вижда този план може да е разнообразен и да обхваща много и различни сценарии.

Правенето на добър и сигурен архив е от важно за всеки един потребител, за всеки един бизнес.

Според данни на Американското Бюро по Заетост (US Bureau of Labor) 93% от фирмите, които неглижират своята вътрешна информация фалират в рамките на 5 години.

Всичко е във ваши ръце!

 

От екип на „ЛИП Трейд“ ООД

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »