lip_trade

Уважаеми клиенти и колеги,

Уведомяваме ви, че изпратените съобщения от контактните форми на конкурентни и други сайтове НЕ са дело на фирма ЛИП Трейд ООД.
Екипът на фирмата не комуникира със своите клиенти, конкуренти и други използвайки контактните форми на чужди сайтове.
Всяка една кореспонденция пристигаща от фирма ЛИП Трейд ООД бива изпращана само и единствено от официалните имейли на компанията.

Тези съобщение са дело на недобросъвестно лице или нелоялен конкурент на ф-ма ЛИП Трейд ООД, целящ да урони безупречното реноме на фирмата в IT бранша.