....
liptrade logo2

Почти половината от планетата ще използва интернет през 2015 г.

Интернет през 2015 г. Глобална общност от 3.2 милиарда души. Или поне такава е прогнозата за броя хора, които ще използват интернет до края на годината.

Населението на Земята е около 7.2 милиарда души, което означава, чепочти половината от планетата ни ще влиза в интернетпрез настоящата година.
Тези данни идват от нов доклад наМеждународния телекомуникационен съюз, който е в рамките на Организацията на обединените нации.
Документът твърди, че от тези 3.2 милиарда интернет потребители,поне 2 милиарда души живеят в развиващите се страни.В рамките на същия доклад се прави предвиждането, че до края на 2015 г. по света ще има над 7 милиарда мобилни устройства.
Цели 78 процента от населението на Европа и Съединените щати вече използва широколентов интернет достъп, докато 69 процента от хората по света имат достъп до3Gвръзка. В Африка широколентовият интернет достъп е едва 17.4 процента, което се дължи на липсата на качествена инфраструктура.
При всички положения обаче, налице е сериозен скок в достъпа до интернет. За сравнение, през 2000 г. едва 400 милиона души в глобален план са влизали онлайн.
„През последните 15 години сме свидетели набезпрецедентна комуникационна революция, основен фактор за която е глобалното развитие“, заключава докладът.


Вижте повече:

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »