На 29.10.2020 г. ЛИП Трейд ООД стартира изработката на интернет страница на „Мебелен Свят“ ООД

Проектът се осъществява по условията на процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ и е на стойност 5000.00лв, от които 100% са безвъзмездна финансова помощ, предоставени от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия чрез ОПИК към Министерство на икономиката. Срокът на изпълнение на проекта е 30 […]

Благодарствено писмо

LIP Trade IT Support

Здравейте!   Най-сърдечно Ви благодаря за подсигуряването във вчерашния ден (28 Октомври 2020). С  Вашата помощ успешно присъствах на видеосреща в платформата google meet. Срещите  са част от практическия ми  изпит за външен инспектор към Национален  инспекторат по образованието. Днес предстоят последните две в платформите и силно се надявам на безпроблемна връзка.   Оставам с […]