....
it support

Нашите експерти (5)

Фирма „ЛИП Трейд“ ООД разполага с професионален екип от служители с богат опит, натрупан в успешни проекти и оперативна дейност в сферата на информационните технологии в България.

Фирма „ЛИП Трейд“ ООД наема, обучава и развива своите инженери и системни администратори в следните сфери:

  • Системна администрация и поддръжка
  • Изграждане на компютърни мрежи

Нашите експерти разполагат с опит и квалификация в ИТ проекти за големи български компании в сферата на строителството, компютърната индустрия, туризъм и хотели, и др. За повече детайли посетете секция Клиенти.

Нашите експерти имат широки познания и квалификация в администриране, софтуерна и техническа поддръжка на Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Linux, UNIX, a специализираните ни инженери разполагат със сертификати за придобита квалификация в следните области:

  • „Системен администратор на Linux SuSe“
  • „Мрежов администратор на Cisco PE21-30 Series“
  • „Системен администратор на Linux SuSe“
  • „Мрежов администратор на Cisco PE21-30 Series“

 

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »