....
liptrade logo2

Audi създаде инсталация за производство на дизелово гориво от вода и въздух

Немският производител на автомобилиAudiсе приближи с още една стъпка до създаването на синтетично гориво от екологично чисти компоненти: вода и въглероден газ. Новото гориво се наричаE-Diesel, а министърът на образованието на Германия зареди служебния си автомобил с това гориво пред погледа на журналисти и зрители.

Първият завод на Audi за производство на синтетично дизелово гориво бе построен в Дрезден от немската стартъп-компания Sunfire. Цикълът на производство започва от получаване на електроенергия от възобновяеми източници – вятър, слънце, която след това се използва за получаване на водород от вода с помощта на обратима електролиза. Водородът се смесва с въглероден окис, получен от въглероден двуокис чрез два химични процеса. Получава се течност от въглеводороди, която производителят нарича „син нефт“, от която всъщност се произвежда синтетичното гориво E-Diesel.
Въглеродният двуокис за производството на това гориво се взема директно от атмосферата и по този начин се намалява парниковия ефект.Инсталацията в Дрезден засега може да произвежда 160 литра синтетично гориво в денонощие, следва увеличаване на производствените мощности.Цената на литър E-Diesel е в границите на 1 – 1,5 еврои не е много по-висока от традиционното дизелово гориво.Вижте повече:

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »