Уважаеми клиенти и колеги,

Уведомяваме ви, че изпратените съобщения от контактните форми на конкурентни и други сайтове НЕ са дело на фирма ЛИП Трейд ООД. Екипът на фирмата не комуникира със своите клиенти, конкуренти и други използвайки контактните форми на чужди сайтове.Всяка една кореспонденция пристигаща от фирма ЛИП Трейд ООД бива изпращана само и единствено от официалните имейли на […]

На 10.12.2020 г. ЛИП Трейд ООД стартира доразработка и оптимизация на интернет страница на „Ню вижън интернешънъл“ ЕООД

Проектът се осъществява по условията на процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ и е на стойност 5000.00лв, от които 100% са безвъзмездна финансова помощ, предоставени от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия чрез ОПИК към Министерство на икономиката. Срокът на изпълнение на проекта е 30 […]