....
bota

БОТА – нов сайт

Фирма „ЛИП Трейд“ ООД обнови уeб сайта на Българска Ортопедична и Травматологична Асоцияция …/виж тук/

Българската ортопедична и травматологична асоциация ( БОТА ) съхранява и продължава традициите на своя основател Професор Бойчо Бойчев.
Целта на БОТА е да развива ортопедията и травматологията в България, да подкрепя и насърчава обучението по специалността, повишаването на квалификацията и научната работа на медицинските специалисти, като и да съдейства за обмена на професионален опит между тях. Сайтът на БОТА е създаден, за да отговори на потребностите на българските ортопеди и травматолози от информация за организационния живот на дружеството, новостите по специалността, предстоящи конгреси, конференции и работни срещи. Той съдържа интернет адреси на полезни сайтове, посветени на ортопедията и травматологията, най-новите публикации в областта, връзки и друга полезна информация.

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »