images_Novini_2015_Europe-970-80

ЕС ще забрани роуминга от Юни 2017

Най-накрая добри новини. Европейският парламент гласува за премахване на роуминг таксите в границите на ЕС. Решението ще влезе в сила от 15 Юни 2017.

Политиците също така гласуваха значително намаление на тези такси през пролетта на 2016 преди да бъдат премахнати изцяло през 2017. Когато бъдат премахнати напълно тези такси потребителя ще заплаща само таксите към своя оператор, с който има договор за мобилни услуги.