....
liptrade logo2

Google започна да блокира crapware софтуера

Интернет-гигантът се противопостави на crapware-програмите. Това са приложения с вградени рекламни модули, програми, които незабележимо инсталират приложения, които пробутват на потребителите реклами и често предлагат да сканират компютърната система за вируси, както и други подобни боклуци, които замърсяват и забавят Глобалната мрежа.

Google публикува ясните и точни „Правила за нежелан софтуер“ (google.com/intl/bg/about/company/unwanted-software-policy.html), в които са формулиранихарактеристиките, на които отговаря нежелания софтуер:

  • Подвежда потребителите с предложения, които не се изпълняват
  • Опитва се да подмами потребителите и да се инсталира заедно с друга програма
  • Не информира потребителя за някои важни и значими функции
  • Засяга компютърната система на потребителя по най-неочакван начин
  • Трудно се деинсталира
  • Събира и предава лична информация без знанието на потребителя
  • Включен е в софтуерни пакети, без това да е упоменато


В началото на тази седмица Google реши да опита поне малко да почисти уеб-пространството от този боклук и започна да блокира софтуера, който не отговаря на тези изисквания. Новата функционалност е включена в браузъра Chrome, при който на потребителя се предлага да се откаже от изтеглянето на подобен софтуер.

Това е изключително полезна и благородна задача в дългосрочна перспектива. Можем да дадем пример с много безплатни програми, които се предлагат от трети сайтове, но с вграден неприятен външен софтуер.

Ето как изглежда търсенето в Google при въвеждането на „vlc download“:


Вижте повече:

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »