....
liptrade logo2

Khronos представи Vulkan – новият графически API, който ще замени OpenGL

КонсорциумътKhronos, който разработва нови графични стандарти анонсираVulkan-нов високоефективен API за достъп до графичните и изчислителните възможности на графичните процесори. Технологията Vulkan се разработва в рамките на инициативата OpenGL Next Generation, която има за цел да осигури ефективна работа със съвременните графични ускорители и да премахне основните недостатъци на OpenGL. Предвижда се силно опростяване на драйверите, вграден компилатор на шейдърите, генериране на командите за GPU директно от приложението и други. Началната версия на спецификацията за Vulkan трябва да се появи до края на тази година.

Vulkan осигурява пълна многопоточна работа за съвременните графични процесори. Един от основните проблеми на OpenGL е фиксирания поток команди и минимален достъп до графичния процесор, като всичко се извършва от драйверите. При Vulkan се работи по-активно с GPU и се минимизират изчислителните загуби, внасяни от драйверите. Управлението на паметта и обработката на грешките, които при OpenGL се извършват от драйвера, сега са изнесени на ниво приложение, самите драйвери са сериозно опростени и се постигат осезателно по-бърза работа и напълно предвидим резултат.

Vulkan обхваща всички компютърни платформи и предоставя единен API за настолни, мобилни и Web-системи.Вижте повече:

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »