....
liptrade logo2

NIST анонсира появата на SHA-3

Националният институт по стандартизация и технология на САЩ(NIST) издаде финалната версия на SHA-3 (Secure Hash Algorithm) стандарта, следваща версия на инструмента заобезопасяване целостта на електронната информация.

След деветгодишна подготовка,NISTиздаваSHA-3, който е първият хешкриптографски алгоритъм, при който е използванапублична подкрепаи е изграден след конкурс, в който участват 64 предложения от целия свят. Новият стандарт – Federal Information Processing Standard (FIPS) 202, SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions, както е неговото пълно описание – е вече достъпен за свободно свалянеот сайта на NIST.
Хеш алгоритмитеса особено полезни в днешната обстановка на електронни комуникации. Те помагат за преобразуването на дигитално съобщение в своеобразно „цифрово обобщение на дигиталното съобщение“, използвано при подписване на цифрови сертификати и в други случаи (като например защитена организация на личните ви авторизационни данни от страна на поддържащите интернет ресурси). Освен това, тези алгоритми се използват при защитата на каналите на софтуерните обновления, което осигурява уверението, че процеса по доставяне на пакетите не е пресичан от трети страни.
Новата версия на стандарта не е много по-различна от предложението, пуснато за коментар през май миналата година. Той се основава на семейство от функции, базиращи се на Keccak, алгоритъма избран от NIST след проведено проучване и дискусия от от членовете на организацията.SHA-3не е единственият сигурен стандарт, одобрен от NIST. SHA-2, одобрен от организацията през 2002 г., оставанадежден и сигуренвсе още.
„SHA-3 е доста по-различен в своя дизайн в сравнение с SHA-2. Той не служи да замени SHA-2, който не демонстрира някакви проблеми, но представлява своеобразен бекъп. Разработката на нов стандарт отнема години и искахме да се подсигурим в случай, че се случи нещо“, споделя Шу Джен Чанг от NIST. Той споделя, че идеята на организацията е двата стандарта да се допълват един друг, предлагайки по-богат избор от възможности на дизайнерите на хардуерни и софтуерни продукти.

Вижте повече:

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »