pazariv2

Обновен уеб сайт на Пазари „Възраждане“ ЕАД

Обновен уеб сайт на Пазари „Възраждане“ ЕАД

В исторически план, преди Освобождението (1878 г.) си София представлява типичния
голям град в границите на Османската империя, състоящ се от квартали/ общини, засебени на
(етно-)конфесионален принцип, концентрирани най-често около съответните култови сгради
(джамия, синагога, църква). За обособяването на българските християнски махали допринася и
специалния ферман от 1663 г. на султан Мехмед ІV, с който изрично се забранява на турци и евреи
да се заселват в “българската част” на София, т.нар. Варош Към сайта