ozp

ОДЗ „Шарено Петле

На 16 май 2013 година 61 ОДЗ „Шарено Петле“ в София навърши 30 години от своето създаване. Детското заведение направи грандиозен купон с помоща на на фирма „ЛИП Систем“ ООД 

, която предостави озвучителна техника, презентационна техника, изгради сцена за събитието. На тържеството присъстваха представители на общинитеи детските заведения в района, както и много родители. Персоналът на фирмите „ЛИП Систем“ ООД и „ЛИП Трейд“ ООД получи благодарности за професионалната работа, качественото озвучение, съпорта и изграждането на сцената.