liptrade logo2

Създаден е оптичен препрограмируем чип

Учените от Бристолския университет и специалистите от Nippon Telegraph and Telephone успяха да създадат оптичен чип за квантовия свят, който подобно на полупроводников микропроцесор може да изпълнява най-различни математически и логически операции, само че с фотони.

С помощта на новия оптичен чип е възможно да се реализират много от съвременните квантови експерименти и да се създадат несъществуващи още бъдещи протоколи и според неговите създатели, да се открие нова ера в квантовите технологии.

Ръководителят на проекта доктор Антъни Лаинг каза, че „сега всеки може да провежда собствени експерименти с фотони, съвсем като с всяка една програма в персоналния компютър. Вече не се налага да убеждаваме физиците да извършват бавни и тягостни квантови експерименти“.

Вижте повече