....
liptrade logo2

Сравнителна таблица за над 100 VPN услуги

Изборът на подходяща VPN услуга е сериозна задача. Именно това е имал предвид потребителят на Reddit с псевдоним ThatOnePrivacyGuy, който създаде огромна сравнителна таблица на 111 действащи в момента VPN услуги. Сравняват се различни параметри – неприкосновеност на личния живот, необходими данни за регистрация, цени и други.

Хората използват VPN услуги най-вече за да се защитят от проследяване и подслушване от страна на хакери, правителствени служби и други. За да се предпазят от все по-нарастващата заплаха от наблюдение в уеб-пространството, хората са готови да заплатят добра цена и по този начин да защитят своята идентичност и личен живот.

Virtual Private Network (VPN) мрежите са частни компютърни мрежи в Интернет, обменящи информация чрез криптирана и защитена връзка. След като бъде осъзната необходимостта от VPN възниква въпроса. кои точно VPN услуги да се използват. За съжаление, далеч не всички VPN услуги са толкова безопасни, колкото твърдят. Това е причината ThatOnePrivacyGuy да подготви гигантски списък с над 100 VPN услуги, в който е включена „безпристрастна информация, която лесно може да бъде проверена“.

Вижте повече

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »