liptrade logo2

Stardock създава свой софтуер за използване на видеокарти от различни производители в компютрите

Идеята за използване на няколко видеокарти в една компютърна система съвсем не е нова, но тези компютри са доста скъпи и са предназначени предимно за тежки игри и добив на цифрова валута. Стандартното използване на няколко видеокарти има ограничения – трябва да се използват графични карти на един и същ производител и да са от една и съща фамилия. Най-безопасно е използването на две или повече еднакви графични карти, а това е скъпо решение. Но изглежда, че скоро тази ситуация може да се промени.

С излизането на ОС Windows 10 разбрахме, че интерфейсът DirectX 12 ще даде възможност за използване на различни видеокарти – едновременно на AMD и Nvidia, включително и интегрираната графика на Intel. Сега се появи информация, че Stardock създава собствен софтуер със същата възможност, който позволява използването на най-различни съчетания от видеокарти.

Вижте повече