Свободно място на позиция СЕРВИЗЕН ТЕХНИК

LIP Trade Ltd се стреми да наеме млади и амбициозни експерти по хардуер и софтуер.

Във връзка с разширяване дейността на компанията, ЛИП Трейд ООД търси мотивирана личност, която да се присъедини към нашия екип от професионалисти.

Според нас, успешният кандидат притежава следния профил:
• Има поне две години трудов стаж в областта на информационните технологии;
• Организиран, със системен подход в работата, ориентиран към резултата;
• Аналитично и логическо мислене;
• Умения за работа в динамичен екип при зададени времеви срокове;
• Практически опит и познания в инсталиране и конфигуриране на операционни системи, мрежови и периферни устройства;
• Опит в софтуерна и хардуерна диагностика на компютърна техника.
• Практически опит и познания в поддръжката и изграждането на LAN и слаботокови мрежи;
• Отлични комуникативни умения при пряка комуникация с клиентите;
• Базови познания относно Windows Server
• Активен шофьор – позицията е свързана с пътувания в рамките на гр. София;

С предимство ще се ползват кандидати с :
• Добри познания за хардуерни устройства;
• Добри познания LAN, Videosurveillance
• Добро владеене на английски език;

Ние Ви предлагаме:
• Работа в компания, която цени потенциала и бъдещето на екипа си;
• Конкурентно възнаграждение;
• Динамична и разнообразна работа, с възможност за професионално развитие;
• Приятна работна среда с мотивиран екип;
• Служебен автомобил

Ако нашето предложение за работа представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете ни актуална автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.