....
school-projects

Уеб сайт по проект на 32- училище

Уеб сайт по проект на 32- училище

Проектът е реализиран в партньорство между:

32.СОУ с изучаване на чужди езици «Св. Кл. Охридски», България

 Училище „Тисдейл”, област Даръм, Великобриания 

 Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, България

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

„БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”

Приоритетна ос 7:Транснационално и междурегионално сътрудничество

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Координатор и бенефициент на проекта

32 СОУ  «Св. Кл. Охридски» едно от най-големите училища в София и България със значителен опит в координиране и участие в международни и български проекти

Партньори:

•       Училище „Тисдейл” – едно от водещите училища в североизточна Англия.

За своите постижения в образователния процес през 2010 година получава оценка  „ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОК РЕЗУЛТАТ” от националния инспекторат  ОФСТЕД.

•       КТ „Подкрепа”,  член на Международната Конфедерация на Профсъюзите и на Европейската Конфедерация на Профсъюзите

Екип за организация и управление на проекта

•       Ръководител на проекта:  Нели Кирилова Киркова-Костова

•        Координатор на проекта: Детелина Иванова Бояджиева

•       Счетоводител: Чавдар Петков

•       Административен сътрудник Миглена Иванова Жечева

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »