liptrade logo2

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: версия за безопасна и конфиденциална работа

След излизането на операционната система Windows 10 в уеб-пространството бяха публикувани десетки материали за премахването на най-различни компоненти с цел максимално подобряване информационната безопасност.

Появиха се и специализирани приложения, които изключват някои обновявания и събирането на анонимни потребителски данни. Но Microsoft предлага и версия на Windows 10, в която няма универсални приложения, липсват магазина и Cortana, както и Microsoft Edge. Това е операционната система Windows 10 Enterprise Long Term Servicing Branch (LTSB, с дългосрочно обслужване), предназначена преди всичко за предприятия и организации.

Вижте повече