liptrade logo2

Windows 10 забива, ако в стартовото меню има повече от 512 елемента

Числото изглежда голямо, но това съвсем не е така, ако вземем предвид всички папки, подпапки и препратки, които се създават при инсталирането на различните програми. Тук са включени и елементите от Контролния панел, историята на документите и още много други.

При инсталиране, всяка програма се опитва да създаде собствена папка с няколко иконки. Така например, Dropbox добавя три, Google Drive – 5, а Microsoft Office 2013 Pro – четиринадесет.

Вижте повече