Въпроси и отговори

Често задавани въпроси и отговори от нашите IT специалисти през 2023г. 

Договор, при който се плаща една месечна такса за IT поддръжка.

Всяко физическо или юридическо лице.

Много по-евтино от наемането на служител, който да отговаря за IT проблемите на клиента. Дългосрочна и нискоструваща сигурност.

Ако проблема е малък, то той може да бъде решен в рамките на 10 мин. чрез LIP Remote Support софтуер.

Неограничен брой посещения за всеки проблем в хардуера и софтуера.

Софтуер, който позволява служителите на  фирма „ЛИП Трейд“ ООД да се свързват дистанционно в проблемния компютър и да разрешат проблема.

Интернет и инсталиран LIP Remote Support.

След подписване на договор за IT поддръжка служител на  фирма „ЛИП Трейд“ ООД инсталира софтуера на всяка компютърна система при клиента.

Да. Всички компютри се обслужват от  фирма „ЛИП Трейд“ ООД независимо откъде са закупени.

Microsoft, Linux, Unix, BSD и други платформи; всякакви mail клиенти, антивирусни програми и различни офис приложения; VPN връзки и Wi-Fi мрежи.

Възможно е в някои случаи да се поддържа и специализиран софтуер.

Договора за IT поддръжка ви дава правото да получавате безплатни консултации за всеки един IT въпрос.

При всяко посещение на адрес на клиента служител на  фирма „ЛИП Трейд“ ООД попълва протокол, в който е описана заявка, име на сервизен инженер, време за реакция и становище за разрешаване на проблема.

При допълнителни въпроси и отговори не се колебайте да се свържете с нас