....

Свободно място на позиция СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

LIP Trade Ltd се стреми да наеме млади и амбициозни експерти по хардуер и софтуер.

Във връзка с разширяване дейността на компанията, ЛИП Трейд ООД търси мотивирана личност, която да се присъедини към нашия екип от професионалисти.

Според нас, успешният кандидат притежава следния профил:

• Има поне две години трудов стаж в областта на информационните технологии;
• Организиран, със системен подход в работата, ориентиран към резултата;
• Аналитично и логическо мислене;
• Умения за работа в динамичен екип при зададени времеви срокове;
• Практически опит и познания в инсталиране и конфигуриране на операционни системи, мрежови и периферни устройства;
• Практически опит и познания в поддръжката и изграждането на LAN и слаботокови мрежи;
• Отлични комуникативни умения при пряка комуникация с клиентите;
• Базови познания относно Windows Server
• Активен шофьор – позицията е свързана с пътувания в рамките на гр. София;


С предимство ще се ползват кандидати с :
• Висше образование в областта на информационните технологии;
• Добри познания за хардуерни устройства;
• Опит с Windows Server 2008/2012/2016/2019 - инсталиране, конфигуриране (Active Directory, GPO, File Services, DNS, DHCP и т.н.);
• Опит с VMware и Hyper-V виртуализация;
• Добро владеене на английски език;

Ние Ви предлагаме:
• Работа в компания, която цени потенциала и бъдещето на екипа си;
• Конкурентно възнаграждение;
• Динамична и разнообразна работа, с възможност за професионално развитие;
• Приятна работна среда с мотивиран екип;

Ако нашето предложение за работа представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете ни актуална автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
ЛИП Трейд ООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.

Ако искате да се присъедините към нас, моля попълнете следния формуляр за връзка и LIP Trade ще ви се обади: