....
10 грешки при асемблиране на компютър

10 ГРЕШКИ, КОИТО ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПРИ АСЕМБЛИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР ЗА ПЪРВИ ПЪТ САМИ!

Асемблиране на компютър

Грешките, които не трябва да допускаме при асемблиране на компютър за първи път сами.

Асемблирането на собствен компютър пред избора на готов е често пъти по-добрия вариант поради няколко основни причини.

 • Излиза по-изгодно
 • Може да се конфигурира точно по нуждите и желанието на потребителя
 • Удоволствието, което доставя целия процес от избор на компонените, асемблиране и инсталация.

Когато се заемете с това нещо за първи път, то този процес крие няколко скрити опасности, на които е възможно да се натъкнете. Ето защо ще се опитаме да нахвърляме следните грешки, които най-често допускат потребители, които не се занимават с ИТ професионално. Грешките не са изборени по важност и честота на допускане. Просто трябва да се вземат под внимание, когато започнете да търсите и преди да поръчате и платите конкретния компютърен компонент.

10. Избор на неподходящо захранване (power unit supply PSU)

Подходящото захранване гарантира дългосрочна работа, стабилност и защита на вашата инвестиция. Способства за оптималната работа на всеки един компонент във вашия компютър. Какво трябва да направите:

 • Напишете списък с всички компоненти, които желаете да асемблирате в бъдещия ви компютър. Изчислете ел. консумацията (във W) на всеки един компонент и добавете аванс поне от 30% отгоре. Това ще ви даде възможност да правите бъдещ апгрейд на компоненти без да е нужно да купувате ново по-мощно захранване (PSU). В интернет прострнаството има online калкулатори, които може да ползвате.
 • Изберете захранване с висок рейтинг на ефективност. В почти всички случаи, ако изберете gold модела на даден производител, то той ще ви свърши работа. Това значи, че то ще работи по-ефективно, по-икономично от към консумация на ток, по-малко загряващ и подобрена стабилност на работа.
 • Не правете компромиси с марката на PSU. Ако спестите пари от захранване, това може да компрометира работата на цялата бъдеща работа на вашата компютърна конфигурация.

9. Проверете за съвместимост на компонентите.

Нашите съвети са:

 • Избор на кутия и охладител. Проверете, дали вашата бъдеща кутия може да поеме охладителя, който сте подготвили. Високопроизводителните машини изискват хубаво течно охлаждане. Те изискват пространство, което вие трябва да им осигурите с избора на подходяща кутия.
 • Памет и охладител. Големите охладители е възможно да закрият слотовете или част от тях на паметта на дъното. Убедете се, че паметта влиза или изберете low-profile (по-ниски) чипове памет, ако има някаква драма.
 • Проверете конекторите на дъното. Вижте предния панел на кутията и конекторите на избраната от вас дънна платка дали могат да се свържат безпроблемно. Това е важно за USB-C портовете на предния панел.
 • Проверете сокета на процесора. Проверете поколението на процесора дали е съвместим с дънната платка. Това особено силно важи за конфигурации с Intel.
 • Проверете дали дъното има необходимия брой разширителни слотове за допълнителните карти и адаптери, които планувате да монтирате на дънната платка.
 • Проверете BIOS-а. Някои по-нови процесори може да изискат апдейт на BIOS, за да работят с по-стари дънни платки. Повечето съвременни платки могат да се апдейтнат с USB флашка.

Проверката за съвместимост на компонентите ще ви спести много главоболия, нерви и пари.

8. Проверете размерите на отделните компоненти

Честа грешка при асемблиране на компютър е несъобразяването с размера на различните компоненти преди да се сложат в кутията. Започнете с важните компоненти. Дънна платка, процесор с охладител, захранване.

7. Забравяте да премахнете защитната опаковка на някои компоненти.

Честа грешка е непремахването на пластмасовата обвивка на долната част охладителя на процесора. За това преди асемблиране проверете всеки един компонент отделно какви защитни опаковки има и внимателно ги махнете.

6. Пренебрегването на монтаж на вентилатори, ориентация и управление на отвеждането праха.

 • Ориентация на вентилаторите. Уверете, че вентилаторите на кутията са монтирани така, че да осгуряват балансиран приток на свеж въздух. Свежият въздух трябва да бъде вкарван в кутията от определени вентилатори (intake fans обикновено през предния панел) и след това изкарван като горещ от кутията от други (exhaust fans). Ако не бъдат монтирани правилно, то вашия компютър ще прегрява, а с това ще пречи на работата му.
 • Мощността на входящите и изгходящите вентилатори на куртията трябва да е еднаква.
 • Мястото на компютъра трябва да е над пода. Това ще намали праха, който влиза във вашия компютър. Особено избягвайте да бъде поставен на килим, пътека и други подобни покрития за под, който може да генерира повече прах, около работещите вентилатори на компютъра.
 • Чистете редовно вашия компютър от събран прах в кутията. Това е важно за по-ефективната работа на вашия компютър.

С доброто охлаждане на системата и управлението на прах ще гарантирате оптимални температури на работа. А това е важно за безпроблемната дългосрочна работа на вашия компютър.

5. Немонтирането на пластината на дънната платка. (I/O shield)

I/O shield
I/O shield

Това е първата част, която задължително трябва да монтирате в кутията преди да монтирате дънна платка. Нейната роля е да стабилизира монтажа на дъното към кутията и допълнителните компоненти, които ще се монтират или свържат към дъното. Пречи на влизането на боклук и прах в кутията, което може да повреди вътрешните компоненти. Защитава от случаен контакт м/у конекторите на дънната платка.

4. Пренавиване на винтове на дънната платка към кутията или тяхното забравяне.

Честа грешка е пренавиването на винтовете, които закрепват дънната платка към кутията или тяхното забравяне. Ако се пренавие един винт, той може да наруши многопластовата структура на дънната платка или да създаде напрежение на определено място на дъното, кото в течение на времето да доведе до хардуерен проблем.

3. Объркването на кабелите към дъното.

При асемблиране на компютър често пъти се бъркат два кабела, които си приличат доста, но имат различна роля в компютъра. Това са EPS-12V конектор с PCIe 8-pin конектор. Те си приличат, но не могат да бъдат включени в грешния порт. Често пъти при нас са носени компютри за сервиз в насипно състояние, които са насилвани да бъде включен към грешния кабел, което поврежда порта.
За това винаги внимателно преглеждайте всички кабели и схеми на дъното, за да избегнете серизони проблеми.

2. Инсталацията на паметта в грешните слотове.

При дъно с 4 слота често пъти се препоръчва 2та чипа памет да се монтират на слот №2 и слот №4, за да се поддържа дву-каналната работа на дънната платка. При само един чип, то добрата практика е да се сложи на най-отдалечения от процесора слот. Така се избягва топлинното взаимодействие с процесора и охладителя му. Преди монтирането на паметта погледнете схемата на дъното и как са маркирани слотовете от производителя.

1. Пропускане да включите в бюджета за вашия компютър софтуер и периферия.

За да постигнете оптимума от вашата инвестиция в компютър трябва да оставите пари за нужния софтуер и подходящ монитор, слушалки, клавиатура и мишка. Цената на периферните устройства може да варира в големи граници. Защото накрая може да сглобите една много бърза и високопроизводителна машина, на която не може да се насладите заради липсата на адекватна периферия и софтуер.

За повече информация се свържете с Вашата компютърна поддръжка или с нас.

От екип на „ЛИП Трейд“ ООД

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »