....
ИТ одит

IT Одит. Какво е нужно за всеки IT отдел?

Ако имате IT проблем, колко лошо той би се отразил на Вашия бизнес? Колко време може да си позволите да чакате поправка? И колко време можете да си позволите да не работите докато чакате да се разреши този IT проблем?

Миналата година 5 часа НЕработене поради IT проблем костваха на авиокомпанията Delta 150 млн. $. А неочакваните разходи свързани с куберпрестъпления се очаква да надхвърлят 2 трлн. $ за 2019 г.

Въпреки, че такъв IT срив може да не доведе до такива жестоки загуби както при Delta, то той със сигурност ще Ви струва много пари и време.

Какво е IT одит?

Целите на един IT одит са следните:

 • Да докаже, че фирмените данни са надеждно защитени
 • Хардуерът/софтуерът е подходящ и ефективен
 • IT отделът е добре подготвен за техните задължения.

IT одитите проверяват пълнотата и целоста на вашата IT инфраструктура. С тази проверка вие също тествате IT политиката, процедурите и процесите във фирмата.

Част от растежа на всяка компания е да разберете къде се намирате, какви са силните страни и какви са слабите страни. След като технологиите все повече навлизат във всеки бизнес, идентифицирането на силните и слабите страни на IT инфраструктурата, както и Вашите цели са от изключително значение за развитието на компанията. Ето защо един IT одит е важен в посочването на силните и слабите страни на всичкия хардуер и софтуер, с който една фирма разполага.

Всяка една фирма трябва редовно да проверява своите IT процедури. Този процес спомага да защити клиентите, доставчиците, собствениците и служителите на фирмата. Част от връзката с тези групи е изграждането на трайно доверие към Вас в способността Ви да управлявате и защитавате добре тяхната лична информация.

Какво трябва да бъде включено в IT одита? Одиторите обикновено търсят разбираем списък с контролни точки. Когато имат подготвен такъв списък, то компаниите много бързо могат да правят тримесечни или годишни IT одити, които да показват тяхната готовност в случай на IT проблеми, защита на фирмената информация и потенциала нa IT инфраструктурата за ръст на фирмата. Този списък също трябва да покаже събирането на недостатъчно информация, регулярни IT проблеми и всякакви IT пропуски, които могат да компрометират фирмената информация.

Друго предимство в изготвянето на такава листа е, че тя може да помогне на Вашите служители и да даде важни насоки в тяхната работа. Когато Вашите служители разберат какво е нужно за защита на фирмената информация, те са проактивни в намирането на възможни рискове за нея или възможни слабости в IT сигурноста. Веднъж идентифицирани тези слабости, лесно може да се създаде план в тяхното разрешаване.

Важни неща, които засягат съвременния IT одит.

След като технологиите се развиват нон-стоп, то старите процедури за IT одит също трябва да се развият. Когато определяме приоритета на IT управлението на фирмата, IT одит чеклистата може да служи като инструкция. А актуализирането на тази листа става на база получените разултати от предишни одити, но може да се появят слабости, които да събудят внимание. Например, при разрастване на компанията стават 2 неща:

 • Покупка на нов хардуер/софтуер
 • Даването на достъп до фирмената информация на нови служители.

Това разраставане води до задължителен преглед на всички IT процедури и процеси. При много бързоразрастващи се компании се наблюадава по-бърз темп при растеж от темпа на разстеж на IT управлението. Което значи, че всички IT одит чеклисти не отговарят на новите реалности във фирмата. Част от актуализирането на тези списъци е оценка на текущата IT инфраструктура на фирмата, откриване на потенциалните рискове. За много бизнеси има едни и същи IT заплахи независимо от сферата на дейност. Ето 5 от най-често срещаните IT рискове при постоянно развиващите се технологии.

 • Защита на името, нарушение на законите и правилата за конфиденциалност при използване на социалните мрежи от служителите.
 • Загуба и/или кражба на фирмена информация поради нарасналия брой на мобилни устройства с достъп до такава информация.
 • Загуба и/или кражба на информация, загуба на производителност, хардуерни проблеми и разходи причинени от зловреден софтуер.
 • Управление на фирмената информация с нарасналото ползване на облачни услуги.
 • Потенциална загуба на информация и нарушаване на някои законови разпоредби при дигитилизиране на бизнеса.

Това са само част от причините защо тези чеклисти за IT одит трябва редовно да се осъвременяват.

С постоянно променящи се технологии и разрастването на Вашия бизнес , то той може да бъде под заплаха от различни места. Като тези рискове може да не са били налични в миналото. Разрастването на бизнеса значи повече възможности за кибер-престъпления. Причини за това могат да бъдат:

 • Липса или остарели политики по IT сигурноста.
 • Липса на тестове за пробив и сканиране за уязвимост (познати като penetration tests & vulnerability scanning)
 • Зле конфигуриран отдалечен достъп.
 • Липса на лице или отдел (различен от IT отдела), който отговаря само за сигурноста.
 • Липса на план действие при IT проблем или при спиране на бизнеса при такъв проблем.
 • Неуспех при тестове на оборудване или остаряло такова
 • Липса на централизирано управление на логовете
 • Липса на системи за IT защита, неправилна конфигурация на същата и липса на мониторинг.
 • Лоша или липса на системa за загуба/кражба на информация (data loss prevention system).
 • Остаряла мрежа и операционни системи.
 • Зле конфигурирана мрежова архитектура и липса на информация за движението на фирмените данни и други.

Ето защо редовно трябва да се подновяват критериите за IT одит и IT одит чеклистите. Това спомага за подобряване на работата на IT отдела и своевременно разрешаване на открити пропуски и проблеми.

Ясно е, че не всяка компания разполага с IT отдел и в повечето пъти се прибягва до услугите на външни фирми.

За повече въпроси се обърнете към вашата компютърна поддръжка или към нас.

От екип на „ЛИП Трейд“ ООД

Антивирусен софтуер
IT съвети за поддръжка на компютри и техника

ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР ЛИ Е АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР WINDOWS DEFENDER?

Достатъчно добър ли е вградения в Windows антивирусен софтуер? Купили сте нов компютър. Подготвили сте го за работа и веднага възниква въпроса какъв антивирусен софтуер

Прочетете повече »