....

IT одит

Професионалният ИТ одит проверява IT инфраструктурата, политиката и процесите в една организация.

Представлява доклад за IT одит, който показва дали IT инфраструктурата защитава фирмените активи, интеграцията на данните и дали е подчинена на целите на самата организация. Одиторите по информационна сигурност проверяват не само хардуера и софтуера на IT инфраструктура, но и финансовата страна на нещата.

ИТ одитът е доклад, който проверява IT инфраструктурата, политиката и процесите в една организация. Този доклад показва дали тази IT инфраструктура защитава фирмените активи, интеграцията на данните и дали е подчинена на целите на самата организация. Одиторите по информационна сигурност проверяват не само хардуера и софтуера на IT инфраструктура, но и финансовата страна на нещата.

Защо трябва да се прави IT одит?

  • Проверява системите и процесите, които защитават фирмената информация
  • Определят слабите страни и рисковете за загуба на такава информация
  • Проверяват дали IT инфраструктурата е изградена в съответствие в общите правила и добрите практики в IT сектора и общоприети стандарти
  • Хваща несъответствията и неефикасно работещата инфраструктура и грешките допуснати от IT персонала на организацията. Често пъти тези грешки са скъпоструващи и са за сметка на собственика на организацията.

Защо „ЛИП Трейд“ ООД?

В IT бизнеса сме от 1998 г., а от 2001 г. развиваме собствен бизнес в IT технологиите. Ежедневно поддържаме над 3000 компютри, 160 сървъра, 60 интернет сайта и имаме установен реален поглед в/у IT процесите в организации от 4 раб. места до над 300 раб. места. Този дългогодишен опит в големи и малки организации (държавни, общински, частни и с нестопанска цел) е развил правилен начин на анализ на цялостната IT инфраструктура. Знаем къде да търсим често срещани грешки, пропуски и неправилен подход при решаване на IT проблемите. Подобряването на работата на поддръжка на компютри пести пари на нашите клиенти!

Можете да ни се доверите!

Изпратете вашето запитване сега