Прием първи клас

Дигитална система за подаване на документи за кандидатстване за прием в първи клас. Уважаеми ръководители на начални училища,

Във връзка с предприетите мерки за дигитализация Ви предлагаме онлайн платформа за прием на ученици в първи клас. Системата служи за онлайн подаване на заявление за кандидатстване в първи клас. Системата извършва класиране на кандидатите по критерии, одобрени  от наредба на Столична община.

Данни изисквани при кандидатстване:
– Три имена на подателя на заявлението
– ЕГН/ЛНЧ – определящо и регистриращо кандидата в системата
– Мобилен номер
– Е-мейл
– Три имена на кандидата
– Месторождение
– Избор на отделните критерии, утвърдени от наредба на Столична община
– Избор на език за изучаване от кандидата (при чуждоезиково обучение)
– Три имена на майката
– Три имена на бащата Разработката е изцяло на „ЛИП Трейд“ ООД.

Доста училища вече я ползват. Тя е лесна за изпозване както от училищно ръководство, така и от родителите.

Получаване на уникален ID код за всеки кандидат с препратка на посочения от родителя имейл. Уникалния ID код е обвързан с ЕГН на кандидата.

Системата записва всички регистрирани кандидати в базата на училището с всички подадени документи.

Преглед от ръководството на училището с предоставени права до административен панел с необходим брой акаунти за преподавателите.

Важни предимства:
– Опционално меню при наличие на повече от един чужд език или паралелки с различни профили
– Избор за различен начин на заявление одобрен от ръководството на училището
– Получаване на уникален ID код за всеки кандидат с препратка на посочения от родителя имейл
– Невъзможност за злоупотреба на родители с подаване на няколко различни молби
– При наличие на няколко кандидати с еднакъв брой точки автоматизиран електронен избор на случаен принцип

https://demo-priem.liptrade.eu/

Тук е бекенда (администрацията):

https://demo-priem.liptrade.eu/backend/

И много други предимства, които можем да демонстрираме при интерес от Ваша страна

Направете вашето запитване тук.